Industrial CONversion Award

Všetky projekty, ktoré nomináciu prijmú, budú prezentované na výstave ktorá sa uskutoční v dňoch 10. – 30.11.2022 v priestoroch nového kultúrno-kreatívneho centra Design factory Jarovce.

1.

Názov diela: Konverzia tabakovej továrne v Nitre

Autori konverzie: Ľubomír Holejšovský, Juraj Polyák, SAN-HUMA´90 s.r.o.

Roky vzniku konverzie: 2006 – 2008 

Foto: Pavel Meluš

2.

Názov diela: Vodojemná veža Bratislava

Autori konverzie: Martin Kusý, Pavol Paňák, BKPŠ

Roky vzniku konverzie: 2006 – 2008

Foto: Dano Veselský, Sergej Michalič

3.

Názov diela: Kasárne – Kulturpark, Košice

Autori konverzie: zerozero | Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Gabriel Boženík, Milan Vlček, Silvia Šillová

Roky vzniku konverzie: 2012 – 2013

Foto: Dano Veselský

4.

Názov diela: Rezort Masarykov dvor

Autori konverzie: Architektúra, s.r.o. – Martin Škoviera

Roky vzniku konverzie: 2012 – 2015

5.

Názov diela: Event House Žilina

Autori konverzie: Juraj Hubinský, Peter Kuklica, Martin Smerek

Rok vzniku konverzie: 2015

Foto: Tomáš Manina

6.

Názov diela: Akadémia Tomiho Kida – Matúškovo

Autori konverzie: Tomáš Kovács

Roky vzniku konverzie: 2016 – 2019

Foto: Tomi Kid

7.

Názov diela: Mlynica

Autori konverzie: architektonický ateliér GutGut

Roky vzniku konverzie: 2016 – 2017

Foto: GutGut

8.

Názov diela: Nákupné centrum Aréna

Autorka konverzie: Andrea Očková

Rok vzniku konverzie: 2007

Foto: Andrea Očková, Dano Veselý

9.

Názov diela: Office factory

Autori konverzie: Norbert Šmondrk, Eugen Kullman

Rok vzniku konverzie: 2017

Foto: Soňa Sadloňová

10.

Názov diela: Tabačka Kulturfabrik

Autori konverzie: Peter Radkoff, Pavol Pirovits, Dávid Hutira

Roky vzniku konverzie: 2014 – 2015 

Foto: autori

11.

Názov diela: SPILKA OFFICES

Autori konverzie: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, interiér reštaurácie Ilja Skoček

Roky vzniku konverzie: 2017 – 2020

Foto: Štefan Cipár, Martin Matula

12.

Názov diela: Smaltovňa Lučenec

Autori konverzie: architektonický ateliér GutGut

Roky vzniku konverzie: 2019 – 2020

Foto: GutGut

13.

Názov diela: Sýpka u Patriotov / kaviareň

Autori konverzie: Architektonický ateliér VAUarchitects Ing. arch. Silvia Vitková, Ing. arch. Ľudovít Vitko

Rok vzniku konverzie (rok/roky): 2020

Foto: Silvia Vitková

14.

Názov diela: PRADIAREŇ 1900

Autori konverzie: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár

Roky vzniku konverzie: 2018 – 2020

Foto: Pavol Kudiváni, Juraj Almássy

15.

Názov diela: FABRIKA 48

Autori konverzie: Patrícia Beck, Patrik Panda a Michal Olejňák

Rok vzniku konverzie: 2020 – 2021

Foto: Patrícia Beck, Vladimír Svitek

16.

Názov diela: Ružový mlyn – Piešťany 

Autori konverzie:  Matej Otrísal, Spolupráca:  Pavol Pauliny, (hlavný projektant), Pavel Gregor, (odborný konzultant), Ivan Holub (statika), Matúš Holub (statika)

Roky vzniku konverzie: 2017 – 2021

Foto: Dynameet studio

17.

Názov diela: Revitalizácia mlynu v Preseľanoch

Autori konverzie: Barak architekti – Viktor Šabík, Marián Haberland

Roky vzniku konverzie: 2012 – 2014 

Foto: Monika a Ľubo Stacho

18.

Názov diela: Staré kasárne v Nitre – konverzia budovy na škôlku

Autori konverzie: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica, SAN-HUMA´90, s.r.o.

Roky vzniku konverzie: 2017 – 2020

Foto: Tomáš Manina

19.

Názov diela: Pálenica Jelšovce

Autori konverzie: Barak architekti – Viktor Šabík, Marián Haberland

Roky vzniku konverzie: 2007 – 2011

Foto: Pálenica Jelšovce

20.

Názov diela: Kreatívna administratíva Office GoUP Kominárska

Autori konverzie: Gabriela Fukatschová, Martin Krasula

Roky vzniku konverzie: 2018 – 2020

Foto: Martin Krasula