Industrial CONversion Award

Všetky projekty, ktoré nomináciu prijmú, budú prezentované na výstave ktorá sa uskutoční v dňoch 10. – 30.11.2022 v priestoroch nového kultúrno-kreatívneho centra Design factory Jarovce.

Víťazné dielo Industrial CONversion Award získa okrem mediálnej pozornosti aj jedinečnú umeleckú plastiku od akademického sochára doc. Milana Lukáča, vytvorenú špeciálne pre túto príležitosť.

Sova je typickým prvkom v jeho umeleckej a sochárskej tvorbe. V zmysle vyjadrenia autora: ,,Jej materiálové prevedenie odkazuje na potrebu znovuvyužitia hodnotných materiálov a stavebných prvkov a súčasne zdôrazňuje to, aby rozhodnutia týkajúce sa konverzií boli múdre.“     
foto: Ľubomír Dait

Milan Lukáč

Narodil sa 29. septembra 1962 v Bojniciach. V rokoch 1981-1987 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. Ján Kulich a prof. Ladislav Snopek) a v rokoch 1985-1986 na E.N.S.B.A v Paríži (prof. Jean Cardot). Zúčastnil sa na početných študijných pobytoch v Cité internationale des arts v Paríži, ale i v Nyorte, v Madride, vo Viedni a na mnohých domácich i zahraničných sympóziách. Má za sebou množstvo samostatných i kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Získal Cenu pre mladých sochárov Académie des beaux-arts, Institut de France v Paríži (1985), Cenu Martina Benku (1988), Cenu Paul Louis Weilera (1990) a ďalšie ocenenia a jeho diela sú zastúpené vo verejných i súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe, kresbe a maľbe a pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Je autorom mnohých monumentálných diel, pomníkov a pamätníkov.