Industrial CONversion Award

Všetky projekty, ktoré nomináciu prijmú, budú prezentované na výstave ktorá sa uskutoční v dňoch 10. – 30.11.2022 v priestoroch nového kultúrno-kreatívneho centra Design factory Jarovce.

foto: Ľubomír Dait

Členovia medzinárodnej poroty

PhDr. Benjamin Fragner (CZ) – VCPD, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Prahe
http://vcpd.cvut.cz/cz/

dr. Károly Teleki (HU) – Industrial Heritage Hungary
www.industrialheritagehungary.com

doc. Anica Draganić, PhD. (SRB) – associate professor, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
http://architecture.uns.ac.rs/http://cultstore.org/

prof. Piotr Gerber, PhD. Eng. Architect (PL) – Foundation for the Protection of Silesian Heritage, TICCIH national representative of Poland, Faculty of Architecture at the Wrocław University of Technology
www.muzeatechniki.pl/en/

doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. (SVK) – Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry a dizajnu – FAD STU
https://www.fad.stuba.sk/

Ing. arch. Zuzana Zacharová (SVK)  autorizovaná architektka a predsedníčka Designfactory o.z.
https://www.designfactory.sk/

Ing. arch. Martin Paško (SVK) – autorizovaný architekt – Designfactory o.z.
https://www.designfactory.sk/

Mgr. Zuzana Šullová, (SVK) Generálna riaditeľka Slovenského technického múzea,
https://www.stm-ke.sk/