Industrial CONversion Award

Všetky projekty, ktoré nomináciu prijmú, budú prezentované na výstave ktorá sa uskutoční v dňoch 10. – 30.11.2022 v priestoroch nového kultúrno-kreatívneho centra Design factory Jarovce.

Ocenenie I.CON.A za najlepšiu architektonickú konverziu získal projekt PRADIAREŇ 1900

Prvý ročník zameraný na architektúru konverzií pozná svojho víťaza

Tlačová správa, Bratislava 10.11.2022

Vo štvrtok 10. novembra sa v čerstvo konvertovanom priestore bývalej sýpky v Jarovciach, a zároveň v budúcom kultúrno-kreatívnom centre Design factory Jarovce, uskutočnil prvý ročník súťaže spojenej s odovzdávaním ocenenia I.CON.A – Industrial Conversion Award. Osemčlenná medzinárodná porota odborníkov na priemyselné architektonické dedičstvo posudzovala 20 projektov a udelila cenu projektu PRADIAREŇ 1900 Bratislava za ktorou stoja autori Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka a Ivan Masár.

 

Porota svoje rozhodnutie zdôvodnila nasledovne: „Pradiareň 1900 je pre budúcnosť príkladne udržateľný projekt konverzie. Bola a zostala symbolom pre lokalitu. Má autentické priestory, detaily aj zachované konštrukcie, ktoré sú verejnosti prístupné a dobre vnímateľné. Hoci z architektonického hľadiska bola akoby až príliš očistená od stôp minulej výrobnej činnosti a času.

Mix verených a súkromných priestorov je vyvážený. Vzťah a prepojenie funkcií medzi interiérom a exteriérom je pre život budovy dôležitý, tu je primerane diferencovaný medzi ulicu a priestor vo vnútri bloku, v oboch polohách je zreteľne vnímateľný. Konverzia prináša aj nové a moderné prvky, ktoré neprebíjajú pôvodný charakter budovy ani zachované konštrukčné detaily. Je to vzorová konverzia otvorená a dostupná verejnosti.

Porota odporúča do budúcnosti v návrhoch jednotlivých konverzií viac pozornosti venovať predstaveniu autenticity stavby, jej priestorov a okolitého prostredia, lepšie interpretovať históriu objektu, etapy jeho rozvoja a predošlé premeny (zmenové zásahy), čo teraz v niektorých prípadoch chýbalo.

 

Organizátori súťaže sa pri tejto príležitosti rozhodli udeliť aj ocenenie PATRÓN industriálnej architektúry. Je to cena pre osobnosť alebo organizáciu zasluhujúcu sa o osvetu a propagáciu priemyselného dedičstva. Prvým laureátom sa stala doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. za jej celoživotnú prácu v oblasti osvety, ochrany a obnovy industriálneho dedičstva Slovenska.

 

Súťaž vznikla na pôde Design factory, ktorá sa zaoberá ochranou a citlivým vnímaním industriálneho dedičstva už od roku 2005, a slávnostné vyhlásenie víťaza sa konalo v rámci projektu Industrial Days 6. V rámci dvoch dní 10. – 11. 11. 2022 má verejnosť možnosť vypočuť si odborné prednášky, navštíviť počas Industrial Walk-u Jurkovičovu Tepláreň v rámci prehliadky s autormi rekonštrukcie a Dopravné múzeum v Bratislave.

Zároveň sú v priestore Sýpky v Jarovciach výstavy ARCHITEKTÚRA KONVERZIÍ SLOVENSKA predstavujúca aj nominované diela na I.CON.A v kontexte s českou výstavou MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZEz dielne našej partnerskej Galérie Jaroslava Fragnera z Prahy, ktorú kurátorsky pripravil PhDr. Benjamin Fragner.

Výstavy budú otvorené od 10. 11. do 30. 11. denne od 13.00 hod do 18.00 hod.

www.designfactory.sk

Tlačová správa na stiahnutie: TS3_Vyhlásenie víťaza ICONA_Architektúra konverzií Slovenska_ID_No_6.doc

foto: Ľubomír Dait